ÚvodČlánkyTepelná výdrž pro horký obsah není uvedena

Tepelná výdrž pro horký obsah není uvedena

Proč není uvedna tepelná výdrž pro horký obsah u některých produktů STANLEY®?

Na produktech STANLEY® je vždy uvedeno několik údajů o jejich tepelné výdrži. Na některých produktech chybí údaj pro horké. Vě většině případů je to proto, že je takový produkt z hlediska využití, konstrukce nebo jiných obecně nespecifikovaných detailů určen právě jen, primárně zamýšlen, pro studený obsah. Výrobce tak říká, že se bude produkt chovat přesně tak, jak deklaruje. Vě většině případů, pokud to není jasně a důrazně uvedeno, je produkt možné použít i pro horký obsah. Nicméně v takovém případě se výrobce zbavuje odpovědnosti a rizik z toho plynoucích.  Zejména se jedná o možné opaření, nekomfortní obsluhu nebo ne úplně 100% vlastnosti, bežné a očekávané od produktů značky STANLEY® (například může obsah uniknout, způsobit potíže s otevíráním  a podobně). Pro takové produkty výrobce ani neprovádí tepelné testy a proto je ani neuvádí při jeho prodeji. 

Jak již ale bylo předesláno, pokud není výslovně uvedeno, že produkt NENÍ VHODNÝ PRO HORKÝ OBSAH,  může ho uživatel, na svoje riziko , zejména s ohledem na právní důsledky z toho plynoucí s takovým použím spojená,  použít produkt i na horký obsah.