BPA free STANLEY

Co nám říká prohlášení BPA free?

BPA free, se zejména týká umělohmotného nádobí. Co vlastně znamená označení BPA free?

 
Za zkratkou BPA se skrývá sloučenina bisfenol A. Slouží zejména ke změně vlastností plastů pro různé použití. Využívá se při výrobě plastů potřebných např. ve stavebnictví nebo medicíně, ale i v produktech, které přicházejí do kontaktu s potravinami nebo pitnou vodou. Z těchto produktů se může následně bisfenol A uvolňovat do potravin a lze jej detekovat v krvi. Již od minulého století existovalo podezření, že by BPA mohl být toxický, a proto byl zkoumán v řadě studií. Podle některých z nich se bisfenol A ukázal být škodlivým při pokusech na laboratorních zvířatech. Proto byly Evropskou unií dočasně staženy z trhu kojenecké láhve obsahující BPA a také obaly potravin určených dětem do 3 let. Uvažovaná toxicita BPA pro člověka je nadále předmětem výzkumů.
 
V této souvislosti nám označení BPA free říká, že v daném produktu nebyl bisfenol A  použitý. Produkty jsou tedy zhotoveny bez něj, což značí zdravotní nezávadnost takového produktu nebo jeho dílů. V případě STANLEY produktů se jedná zejména o součástky z plastu, které, potenciálně, mohou do kontaktu s obsahem přijít. Nicméně většina STANLEY zátek je již konstruovaná tak, aby obsah do styku se zátkou vůbec nepřišel. Zátka je opatřena kovovou vložkou. A téměř celý sortiment STANLEY je vyroben z oceli, který je, z podstaty věci, přirozeně bez BPA.